Држављанима Републике Србије је дозвољен улазак у Републику Грчку преко ваздушног или друмског саобраћаја, на основу СЛ Републике Грчке (2378/16.06.2020 ΦΕΚ, Τεύχος Β'), уз примену заједничке министарске одлуке министра финансија, министра за развој и инвестиције, министра заштите грађана, министра за запошљавање и социјална питања, министра здравља, министра унутрашњих послова, министра инфраструктуре и транспорта, као и министра поморства и острвске политике под бројем Δ1α/ΓΠ.οικ.36855/14.6.2020 (Β’ 2281), којом се одлучује о лабораторијском медицинском прегледу и кућној самоизолацији лица која улазе (у Републику Грчку) са неког од долазних аеродрома Европске агенције за ваздухопловну безбедност (EASA) – (Листе А и Б организације European Union…Original Article