„Оборудваният и ремонтиран със средства от Помощта за развитие на правителството на България фонетичен кабинет по българистика е най-модерният в целия Белградски университет“, заяви Деканът на Филологическия факултет на Белградския университет проф. д-р Йелена Костич-Томович на церемония по откриване на кабинета.Original Article