Nakon godinu dana pandemije, pohađanje škole onlajn je postala svakodnevnica. Zahvaljujući Vašem angažmanu, Vaši učenici i učenice su, uprkos svim izazovima, nastavili da uče nemački onlajn. Kako bi Vaša nastava u digitalnom prostoru još bolje funkcionisala, sa zadovoljstvom Vas pozivamo da produbite svoja stečena znanja na konferenciji za nastavnike i nastavnice nemačkog koji predaju u predškolskim ustanovama i osnovnim školama!

Konferencija za nastavnike nemačkog u jugoistočnoj Evropi
Original Article