Romi su i dalje jedna od najugroženijih grupa, koja se još uvek suočava sa teškim uslovima za život i diskriminacijom u pristupu socijalnoj pomoći, zdravstvenoj zaštiti, zapošljavanju i adekvatnom stanovanju – navode izveštaji nezavisnih tela

Na Međunarodni dan Roma, Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, Tim Ujedinjenih nacija u Srbiji, Misija OEBS-a u Srbiji i Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu i ponovo ističu čvrstu posvećenost jednakosti i nediskriminaciji.

Danas se romska zajednica, inače najveća etnička manjina u Evropi, i dalje suočava sa višestrukom diskriminacijom i marginalizacijom u zemljama širom Evrope, pa i u Srbiji. Romi su i dalje najugroženija grupa; oni se i dalje suočavaju sa teškim uslovima za život i diskriminacijom u pristupu socijalnoj pomoći, zdravstvenoj zaštiti, zapošljavanju i adekvatnom stanovanju, navodi se u izveštajima relevantnih međunarodnih organizacija, kao i u izveštajima nezavisnih tela Republike Srbije.

Na hiljade Roma predstavljaju najranjiviju i najmarginalizovaniju grupu među interno raseljenim licima, i oni se i dalje suočavaju sa preprekama u pristupu svojim pravima i trajnim rešenjima.

Međunarodni i evropski standardi ljudskih prava jasno definišu jednakost pred zakonom i zabranjuju diskriminaciju po svim osnovima, uključujući i diskriminaciju na osnovu etničke pripadnosti. Bolja inkluzija Roma će učvrstiti svakodnevnu demokratiju i vladavinu prava. To je jedini način da se dostigne društvo koje je zasnovano na principu jednakih mogućnosti gde svako ima pravo da bude uključen i da se svačije mišljenje čuje.

Na današnji dan, pozivamo sve zainteresovane da nastave odlučno da rade na politikama za inkluziju Roma u Srbiji, u skladu sa Strategijom za inkluziju Roma za period od 2016. do 2025. godine i Akcionim planom za ostvarivanje prava nacionalnih manjina koje je Vlada Republike Srbije nedavno usvojila.

Delegacija Evropske unije, Kancelarija Saveta Evrope, Misija OEBS-a u Srbiji i Tim Ujedinjenih nacija u Srbiji i dalje nastoje da unaprede život Roma u Srbiji i osiguraju poštovanje njihovih osnovnih prava, kao i da u tim nastojanjima pruže podršku partnerima u Srbiji.

Međunarodni dan Roma se svake godine slavi 8. aprila, u znak sećanja na osnivanje prve velike međunarodne romske civilne inicijative, Međunarodne romske unije, 1971. godine.