Čitanje poezije:
22.03.2020. u 20:00 časova
Galerija ArtGet, Kulturni centar Beograda
Učestvuju: Nur Kanj, Marko Tomaš, Klaudio Damijani

U okviru festivala „Svetski dan(i) poezije“, Goethe-Institut i Kulturni centar Beograda beogradskoj publici predstavljaju pesnikinju Nur Kanj (Noor Kanj).
Nemačka država je poslednjih godina primila veliki broj ljudi čija je egzistencija u drugim delovima sveta ugrožena. Veoma složeni proces integracije imigranata u Nemačkoj podrazumeva sistemsku podršku svakom pojedincu da ostvari, ili nastavi da ostvaruje, svoje profesionalne kapacitete. Nur Kanj je jedna od mnogih stvaralaca iz Sirije koja nastavlja da piše i objavljuje svoju poeziju u Evropi i Kanadi, svedočeći o aktulenom ratnom iskustvu, preispitujući mesto pojedinca u novoj raspodeli „karata“ i uspevajući da, uprkos svemu, jezik svoje poezije ne liši igrivosti i duhovitosti.
Nur Kanj je rođena je 1990. godine i živi u Kelnu. Svoje tekstove, koji se između ostalog bave ratom i ulogom pojedinca pod novim okolnostima i odnosima moći, objavljuje u Evropi i Kanadi. Uprkos odabiru teške teme, jezik koji koristi i dalje je razigran i duhovit. Članica je, između ostalog, i međunarodne književne mreže „Literature Across Frontiers“ koja podstiče prevođenje i objavljivanje poezije u čitavom svetu i omogućava intezivniju književnu razmenu između vrlo udaljenih delova sveta. Ova mreža je i partner festivala „Svetski dan(i) poezije“.
Nur Kanj će izvoditi i govoriti svoju poeziju na arapskom i nemačkom jeziku, uz prevod na srpski, 22. marta u 20:00 časova u galeriji Artget Kulturnog centra Beograda u saglasju sa pesnicima Markom Tomašem i Klaudijem Damijanijem.
Međunarodna manifestacija „Svetski dan(i) poezije“, pokrenuta u Kulturnom centru Beograda, okuplja autore iz sveta i Srbije, informiše srpsku javnost o novim pesničkim i poetičkim strujanjima na književnim scenama Evrope i sveta, posebno naglašavajući vrednosti tzv. performativne poezije, kao i produktivne veze između poezije i drugih medija i umetničkih disciplina. Ideja festivala je i predstvljanje vrednosti srpske poezije u različitim evropskim književnim centrima.
Goethe-Institut i Kulturni centar Beograda do sada su beogradskoj publici predstavili istaknute nemačke pesnikinje i pesnike: Uvea Kolbea, Monike Rink, Gerharda Falknera, Rona Vinklera i Marion Pošman, kao i jedinstveni Zebra Poetry Film International u organizaciji berlinske Kuće poezije.Original Article