Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički i ambasadori više zemalja potpisali su danas Deklaraciju o podršci profesionalnom usavršavanju javnih službenika Srbije, kroz pohadjanje stipendiranih obuka i treninga u zemlji i inostranstvu.

Cilj je stvaranja efikasne i profesionalne javne administracije, kroz obrazovanje i razvoj veština zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi.

Šef Delegacije EU u Srbiji Majkl Davenport izjavio je da veruje da će buduća vlada nastaviti da sprovodi reforme istom žestinom i voljom kao i sadašnja. On je poručio da će EU kao i do sada, biti potpuno posvećena podršci Srbiji i u procesu unapredjenja javne uprave.

Srbija je, kako je naveo, blizu potpisivanja završnih sporazuma u okviru IPA za prvi program podrške budžeta po sektorima u Srbiji, koji će biti posebno usredsredjen na reformu javne uprave i upravljanje javnim finansijama.

“Za Srbiju je važno da radi na unapredjenju sposobnosti javne uprave, kako državne tako i one na lokalnom nivou, na usavršavanju službenika, ali i na povećanju kapaciteta javne uprave”, rekao je Davenport i dodao da je važno da se uspostavi i sistem nagradjivanja državnih službenika, koji mora da bude zasnovan isključivo prema zasluzi, a da plate treba da budu transparentne.

Prema njegovim rečima, u saradnji sa Savetom Evrope u aprilu će u Srbiji početi novi projekat izgradnje novog plana za obuku radnika u javnom sektoru.

“Izazov za sve nas je efikasna državna uprava koja opslužuje gradjane i privredu, i može da uspostavi sistem odgovornosti prema svima”, rekao je Davenport.  On je ocenio i da je, zbog činjenice da je Srbija u periodu tranzicije, još neophodnije i teže ostvariti efekte reforme javne uprave.

“Zato EU, koja i dalje izvlači pouke iz sopstvene prošlosti, stavlja naglasak na reformi javne uprave”, naveo je Devenport.

Skupu su prisustvovali i ambasadori ili predstavnici ambasada Australije, Argentine, Austrije, Belorusije, Finske, Francuske, Indije, Izraela, Kanade, Kipra, Nemačke, Nigerije, Norveške, Poljske, Slovenije, Španije, Turske, Ukrajine i Velike Britanije.

Dokument je potpisan na Prvom diplomatskom forumu, koji su u Palati Srbija organizovali Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED).

“Izgradnja službeničkog sistema kakvog želimo je jedan od četiri stuba reforme javne uprave. Postoji potreba da se pojača obuka javnih službenika i potrebni su sveobuhvatniji programi koji će na trajan način pomoći službenicima da promene način na koji rade”, rekla je Udovički.

Ona je dodala da je u 2015. gotovo 2.000 službenika pohadjalo je 118 obuka, ali obuhvat tih treninga nije bio dovoljan.

Potpredsednik Upravnog odbora NALED-a i gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović istakao je da je inicijativa za organizovanje Diplomatskog foruma i potpisivanje deklaracije posledica potrebe za dodatnim obukama i tehničkom podrškom u javnoj upravi.

Nakon Prvog diplomatskog foruma, MDULS i NALED će uz podršku ambasada objaviti prvi vodič kroz medjunarodne treninge i obuke za javne službenike, koji će približiti ove programe zaposlenima u državnoj i lokalnoj administraciji i pomoći da nova znanja primene u svakodnevnom radu i planiranju.