Poremećaji u snabdevanju, smanjena potražnja za robama i uslugama i smanjenje investicija kao direktne posledice pandemije virusa COVID-19 primorali su države da intervenišu donošenjem seta mera sa ciljem zaštite zdravlja građana, očuvanja radnih mesta i podrške privredi. Odlaganje rokova za plaćanje poreza i doprinosa, olakšan pristup kreditima, direktna pomoć malim i srednjim preduzećima samo su […]Original Article