Društvo za razvoj dece i mladih – Otvoreni klub je raspisao dva nagradna konkursa u okviru projekta „Dečija prava u priči i praksi“ (Child rights in stories and practice) kojise sprovodi u partnerstvu sa Centrom za kreativni razvoj iz Knjaževca i u saradnji sa 6 organizacija iz jugoistočne Srbije (UG Dečja radost iz Zaječara, Centar za građanski aktivizam – Denizen iz Svrljiga, KIC Pralipe iz Pirota, Društvo Roma iz Prokuplja, Nexus-Vranje iz Vranja i Građanske inicijative iz Beograda, kancelarija u Bujanovcu) a uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji kroz EIDHR program.

Prvi konkurs je za kratku priču na temu dečijih prava.

Junaci kratke priče treba da budu deca i mladi (do 18 godina) kojima su prekršena dečija prava ili su na različite načine isključeni iz života zajednice, u neravnopravnom položaju su u odnosu na svoje vršnjake, nalaze se na marginama društva, izložena su siromaštvu, diskriminaciji, nasilju, nemaju pristup kvalitetnom obrazovanju, uskraćena su za socijalnu i zdravstvenu zaštitu, itd. Iako su tu, oko nas, sa nama, većina tih malih junaka je nevidljiva i bez glasa. A mogli bi da ispričaju svoju priču i da nam kažu mnogo, o sebi, ali i nama, našem svetu i prilikama. Javite se, podelite sa nama delić tih neispričanih priča.

Uslovi konkursa:

Priča treba da bude istinita. Radi zaštite prava na privatnost, imena junaka priče mogu biti izmenjena. U slučaju da priča uđe u najuži izbor, potrebno je da pisac dokumentuje istinitost priče.

Priča treba da ima do 1000 reči, font Times New Roman, veličina fonta 12.

Pravo učešća na konkursu imaju svi učesnici sa teritorija sledećih gradova/opština: Niš, Knjaževac, Svrljig, Zaječar, Pirot, Prokuplje, Vranje i Bujanovac.

Priča se šalje u elektronskom obliku na e-mail adresu [email protected] Pri slanju priče obavezno je dostaviti ime i prezime autora priče, kontakt telefon i OBAVEZNO naznačiti za koji grad/ opštinu se konkuriše, s  obzirom da svaki/a od njih ima svoj poseban žiri koji će odlučivati o nagradama.

Žiri će u svakom gradu/opštini nagraditi po 3 najuspešnije priče tako što će autorima dodeliti nagrade u vrednosti od 100 EUR za I mesto, 60 EUR za II mesto i 40 EUR za III mesto.

Slanjem rada na konkurs učesnici daju saglasnost da njihov rad bude izabran na konkusu i da se koristi u promotivne svrhe od strane organizatora konkursa. Prispeli radovi se neće vraćati.

Drugi konkurs je za logo kampanje koja će se baviti promocijom dečijih prava, Konvencije o pravima deteta i Trećeg opcionog protokola uz Konvenciju o pravima deteta. Takođe, tema kampanje će biti i podizanje svesti o kršenju prava i mehanizmima zaštite prava deteta.

Propozicije:

Pravo učešća imaju sva deca od 6 do 18 godina, učenici osnovnih i srednjih škola iz Niša.

Tehniku rada (akvarel, tempera, grafika, drvene bojice, flomasteri, itd.) učenici mogu da izaberu samostalno, dok se za podlogu preporučuje školski blok koji se koristi u nastavi likovne kulture (ni druge podloge neće biti diskvalifikovane). Rad mora imati naslov, koji može biti i u vidu slogana. Svi radovi treba da budu potpisani punim imenom i prezimenom, i treba dodati razred i naziv škole.

Konkus je otvoren za pojedince ili za grupe autora. Učesnici, bilo individualni ili kao grupa autora, mogu da pošalju do tri rada.

Tročlana komisija će izabrati najbolji rad, koji će biti nagrađen vaučerom u vrednosti od 10.000 dinara.

Slanjem rada na konkurs učesnici daju saglasnost da njihov rad bude izabran na konkusu i da se koristi u promotivne svrhe od strane organizatora konkursa. Prispeli radovi se neće vraćati.

Radove slati poštom na sledeće adrese:

Niš: Otvoreni klub, Trg Učitelj Tase 2, 18000 Niš, sa naznakom „za konkurs – logo“

Prokuplje: OŠ “Nikodije Stojanović Tatko”, Ratka Pavlovića Ćićka 43, 18400 Prokuplje – sa naznakom „za konkurs – logo“

Pirot: KIC Pralipe, Kraljevića Marka 27, 18300 Pirot – sa naznakom „za konkurs – logo“

Svrljig: OŠ „Dobrila Stambolić“, Radetova 25, 18360 Svrljig – sa naznakom „za konkurs – logo“

Zaječar – Dečija radost (za Mariju Sebić), Jelene Majstorović 18, 19000 Zaječar – sa naznakom „za konkurs – logo“

Vranje: Nexus Vranje, Nemanjina 21, 17500 Vranje – sa naznakom „za konkurs – logo“

Bujanovac: Fismir Jahiu, Karađorđe Petrovića 284 – sa naznakom „za konkurs – logo“ (lična dostava)

Oba konkursa su otvorena do 31. januara 2017. godine.

Sva pitanja u vezi oba konkursa se mogu postaviti na email: [email protected]