70 zdravstvenih medijatorki je dobilo uverenja o uspešno završenom Programu profesionalnog razvoja za zdravstvene medijatorke 27.maja 2016. godine.

U okviru aktivnosti projekta „Evropska podrška za inkluziju Roma“ koji finansira Evropska unija i sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji, zdravstvene medijatorke su tokom devet meseci pohađale Program koji se sastoji od 12 modula. Osim organizovanih obuka, kroz aktivnosti projekta je podržana izrada podzakonske regulative, koja će doprineti sistematizaciji radnih mesta zdravstvenih medijatorki. Takođe, imajući u vidu njihovu svakodnevnu komunikaciju sa romskom zajednicom, one daju značajan doprinos radu mobilnih timova za inkluziju Roma, koji su uspostavljeni u 20 opština i gradova u okviru projekta „Ovde smo zajedno – evropska podrška za inkluziju Roma”.

Ministarstvo zdravlja je uspostavilo sistem zdravstvenih medijatorki 2008. godine, kako bi se poboljšalo zdravlje i zdravstvena zaštita stanovništva koje je izloženo povećanom riziku od oboljevanja. Prilikom izbora zdravstvenih medijatorki, prednost je data Romkinjama koje su majke i žive u romskim naseljima. Zdravstvene medijatorke nisu zdravstveni radnici (lekari, medicinske sestre) – one povezuju zdravstveni sistem i građane romskih naselja. Njihova uloga je da vode evidenciju o zdravstvenom stanju žitelja naselja, da rade sa njima na podizanju svesti o neophodnosti vakcinacije dece, kao i značaju pravilne ishrane i higijenskih navika, itd.

Koncept zdravstvenih medijatorki je veoma uspešan i među najboljim je praksama u oblasti inkluzije Roma, kako u Srbiji, tako i u regionu. Trenutno je u Domovima zdravlja širom Srbije angažovano 70 zdravstvenih medijatorki, a planirana sistematizacija njihovih radnih mesta će doprineti održivosti ovog uspešnog koncepta.