U okviru izložbe „Ko neće da misli, leti napolje! Jozef Bojs i Mangelos – 100 godina i umetnost danas“ biće prikazan film „Bojs“.
Bojs. Čovek sa šeširom, čojom i lajsnom od masti u uglu poda. Trideset godina posle njegove smrti on je poput vizionara koji je bio ispred svoga vremena. Još tada je on strpljivo pokušavao da objasni da „novac ne sme biti roba“. Znao je da će trgovina novcem podriti demokratiju. I više od toga. Bojs se bori, brblja, govori poučnim tonom i mrtvom zecu objašnjava umetnost. „Hoćete li dizati revoluciju bez smeha?“, pita on – i smeje se. Njegovo prošireno poimanje umetnosti odvelo ga je u samu srž i danas relevantnih društvenih rasprava.
Original Article

(Visited 1 times, 1 visits today)