Na konferenciji “Ka dobrom kvalitetu po prihvatljivoj ceni i većoj efikanosti” državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Željko Ožegović istakao da je Vlada Srbije kao strateški cilj postavila ekonomičnost javnog sektora, uz jačanje administrativnih kapaciteta.

Ožegović je naveo da je vrednost godišnjih javnih nabavki u Srbiji oko tri milijarde evra, ili oko devet odsto bruto domaćeg proizvoda, a strateški cilj je da se one sprovode na ekonomičniji, efikasniji način, uz poštovanje pravila i procedura.

“Potrebno je unaprediti profesionalne sposobnosti službenika, a nužno je i unapredjenje procesa kod samih naručioca, kao i unapredjenja rada institucija u procesu sprovodjenja javnih nabavki”, rekao je Ožegović i izneo očekivanja da su se stvorili uslovi za otvaranje poglavlja o javnim nabavkama u pregovorima sa EU.

Štefan Hudolin iz delegacije Evropske unije u Srbiji ocenio je da je odgovornost za potrošnju novca poreskih obveznika veoma važan znak modernih demokratija.

“Kvalitet robe i usluga koji se kupuju su izuzeteno važni, kao i odgovornost za trošenje javnog novca”, rekao je Hudolin i napomenuo da je u EU promenjen način javnih nabavki, na koje se troši oko 2,3 triliona evra.

On je objasnio da nova pravila EU ne dozvoljavaju uvek dobavljačima da daju najbolje ponude. Novi kriterijumi su zasnovani na najekonomičinijim ponudama i najboljem kvalitetu po prihvatljivoj ceni, a tu su i ekološki kriterijumi i društveni aspekti

“Javne nabavke su posebno poglavlje u pregovorima sa EU i drago mi je što je skrining pokazao da je Srbija spremna za otvaranje poglavlja 5”, rekao je Hudolin.

“Države članice treba da se saglase oko njegovog otvaranja, a ja sam optimista da se to može dogoditi u bliskoj budućnosti”, rekao je on.

Hudolin je, medjutim, naveo i deo iz Izveštaja o Srbiji iz oktobra 2015. godine, u kome se navodi da je Srbija “srednje pripremljena u oblasti javnih nabavki zbog rizika od korupcije”.

On je podsetio i da je Srbija imala korist od projekta o javnim nabavkima od 1,5 miliona evra, odnosno 2,5 miliona evra iz IPA fondova.

Ambasador SAD Kajl Skat poručio je da način na koji država nabavlja robe i usluge za javnu upotrebu, odnosno način na koji troši novac, predstavlja suštinu dobrog rukovodjenja.

“Ako se troši pametno i pošteno, na otvoren i transparentan način, poverenje u državu raste”, rekao je Skat.

“Korupcija može biti problem i ako se najniža cena uzima kao jedini faktor, pa ono što deluje kao najjetfinija ponuda na početku, može dugoročno biti najskuplja. Proizvodi ispod standarda koštaju više tokom veka trajanja jer zahtevaju češću popravku ili kupovinu novih”, naveo je kao primer američki ambasador.

Korupcija je problem u čitavom regionu. Jedna američka neprofitna organizacija procenila je da je izmedju 2004. I 2013. godine u Srbiji u proseku “oprano” oko 40 miliona dolara od neplaćenog poreza i korupcije, čulo se na ovom skupu a “podaci koji govore i da je osam odsto gradjana dalo neku vrstu mita u protekla tri meseca”, rekao je Skat i napomenuo da korupcija dodaje 25 odsto na troškove javnih nabavki.

Zamenik šefa Misije OEBS Majkl Ujehara rekao je da u Srbiji više od 3.000 službenika učestvuje u procesu javnih nabavki i da je u 2015. godini iznos javnih nabavki bio oko tri milijarde evra.

Primećeno je da se 10 do 20 odsto iznosa javnih nabavki gubi zbog korupcije, a to je veliki novac, ukazako je Ujehara. Kriterijum najniže cene je jednostavan, ali nije uvek najbolji, jer odluke o javnim nabavkama moraju da odaržavaju kvalitet i dugotrajnost, dodao je on.

Šef Kancelarije Svetske banke Toni Verheijen rekao je da cena ne sme biti jedini kriterijum javnih nabavki i dodao da su zadovoljni što su procedure u Srbiji slične njihovim okvirima.

Sistem se nije mogao promeniti 10 godine, a ove godine ćemo konačno stvoriti novi okvir na sistemima transparentnosti i najbolje vrednosti za novac, što znači da ćemo se udaljiti od toga da je samo cena važna, rekao je on.

Svetska banka početkom ove godine odobrila je program pomoći od 75 miliona dolara za modernizaciju i optimizaciju javne administracije, rekao je Verheijen.

“Sa Kancelarijom za javne nabavke dogovorili smo ostvarivanje tri cilja, a to je ubrzanje procedura, povećanje okvira javnih nabavki i povećanje sertifikacije ljudi koji će za to biti zaduženi”, dodao je on.