Otvaranje izložbe: 01.10.2020. u 19:30 časova
Otvaranje će se održati ispred Goethe-Instituta. U galeriji je dozvoljeno istovremeno prisustvo maksimalno 3 osobe. Molimo Vas da držite odstojanje od drugih posetilaca i nosite maske.
Psihodramsko vođenje: 22.10.2020. u 19:30 časova
Vodi: Gordana Marić Lalović
Prijava: [email protected]
Psihodramsko vođenje održaće se putem Zoom-a.
Umetnički kafe: 19.11.2020. u 20:00 časova
Onlajn-prenos putem Facebook-a i Instagram-a
Broj lično prisutnih posetilaca Umetničkog kafea ograničen je na 10. Prisustvo je moguće samo po pozivu.

Fotografski ciklus „Stern-Berg“ donosi strukture evokativnih slojeva sa brdske lokacije Astronomske opservatorije u Beogradu, podignute sredinom dvadesetih godina dvadesetog veka. Takvo mesto predstavlja platformu za fotografske kolaže, imaginarne umetničke putanje sastavljene od tekstura, senki i predmetnih tragova, nadgrađujući tako pamćenje nestalog mesta i iščezle svrhe.
Podignuta posle Prvog svetskog rata zahvaljujući nemačkim ratnim reparacijama u tadašnjoj Kraljevini Srbiji, Astronomska opservatorija je stvarana kao centar sa uvezenom opremom instrumenata i teleskopom, postavši danas geopolitička osnova za stvaralačku izmenu.
Uz deonice snimljenih lokacija, u fotografije su uključeni odabrani kadrovi filma Frica Langa „Žena na Mesecu“ (Frau im Mond, 1929). Naslov „Stern–Berg“ ne samo da je prevod beogradskog brda Zvezdara, već i simbolička meditacija nad individualnim iskustvom poput slavnog romana Tomasa Mana „Čarobni breg“.
Fotografije objedinjuju dubine vizuelnog iskustva prošle epohe i sadašnjih okolnosti očekivanja od budućnosti. Kompozicije su nasleđe modernističkih emancipacija i umetničko svedočanstvo unutrašnjeg putovanja, kroz susrete prostora opservatorije sa kosmičkim putovanjem.
Marija Ćalić
© Marija Ćalić

Marija Ćalić je završila Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, kao i kurseve fotografije na St. Martin’s School of Art u Londonu. Član je ULUPUDS-a, kao i gostujući predavač na Fakultetu za medije i komunikacije (2017-2018). Objavljivala je autorske fotografije u dnevnoj i nedeljnoj štampi, kao i mesečnim magazinima u Beogradu i Srbiji. U okviru rezidencijalnog umetničkog boravka Kultur-Referata grada Minhena boravila je 2010. godine u Vili Valdberta.
Od učešća na grupnim izložbama izdvajaju se tematske celine „Zatvoreni tokovi (Closed Circuits)“ 2005. u Konaku kneginje Ljubice Muzeja grada Beograda, „Mikronarativi“ u okviru Oktobarskog salona u Beogradu 2007, Musee de L‘art moderne u Sent Etjenu u Francuskoj 2008, kao i Internacionalno Bijenale vizuelne umentosti u Pančevu 2012. godine. Novija izlaganja (2012-2019.) čine tematski ciklusi fotografija „Post-memorija“, „The Spell of the Past“, „Moj Dom“, „Nothing is Left To Tell“, „Cache Memory“, „Izbor po srodnosti“, „Info-Stanar“, „Stern-Berg“, Oktobarski salon 2018, „Evocativ impact“ 2019.Original Article