Arhus centar iz Novog Sada u saradnji sa novosadskim EU info kutkom, u utorak, 14. novembra, na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, u 10.30h organizuje javnu debatu i izložbu na temu “Principi održive ekonomije u poljoprivredi i građevinarstvu”.

Na početku, prisutnima će se obratiti predstavnik Arhus centra Novi Sad, Radoslava Stupar,  predstavnik Ministarstva zaštite životne sredine, državni sekretar Ivan Karić, predstavnik Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost i predstavnik Misije OEBS u Srbiji, dr Olivera Zurovac-Kuzman, nacionalna savetnica za pitanja zaštite životne sredine.

Radna grupa studije “Napredak ka cirkularnoj/održivoj  ekonomiji u Vojvodini – Pokretači i ometači eko-inicijativa”, koju čine Tanja Petovar, glavni konsultantant na izradi studije, dr Biljana Viduka, rukovodilac tima za poljoprivredu, prof. dr Jelena Atanacković Jeličić, rukovodilac tima za građevinarstvo i prof. dr Igor Maras, član tima za građevinarstvo, predstaviće rezulate svog istraživanja.

Nakon predstavljanja rezultata, sledi diskusija o preporukama proisteklim iz istraživanja, posle čega slede koktel i izložba o dostignućima projekta.