Pogrešno je viđenje, pre svega političke elite, da je EU jednako novac. Evropska unija je skup normi i standarda, te jedna velika šansa za demokratizaciju društva. Međutim, kod nas vlada nespremnost da se uči od EU», rekao je profesor Duško Radosavljević iz Novog Sada na današnjoj debati . «EU bliža građanima – šta je EU […]Original Article