Stipendije „Instituta Konfucije“ za 2020. godinu

U cilju podizanja nivoa znanja kineskog jezika i kineske kulture kod polaznika Instituta Konfucije u Beogradu, kao i obučavanja stručnih kadrova za nastavu kineskog jezika kao stranog, Glavna uprava Instituta Konfucije NR Kine (HANBAN) i Institut Konfucije u Beogradu otvaraju konkurs za stipendije „Instituta Konfucije” za 2020. godinu, i nude sledeće vrste stipendija:

I Vrste stipendija

 1. Stipendija za usavršanje kineskog jezika (četiri nedelje)
  2. Stipendija za usavršanje kineskog jezika – jedan školski semestar (pet meseci)
  3. Stipendija za usavršavanje kineskog jezika – jedna akademska godina (jedanaest meseci)
  4. Stipendija za osnovne akademske studije – dužina trajanja studija: četiri godine
  5. Stipendija za master akademske studije na studijskom programu Kineski jezik kao strani – dužina trajanja studija: dve godine

Uslovi konkurisanja za stipendije „Instituta Konfucije”:
1. Kandidati moraju biti srpski državljani.
2. Kandidati moraju biti dobrog mentalnog i fizičkog zdravlja.
3. Godine starosti kandidata moraju biti između 16 i 35 godina (za kandidate stipendije za master akademske studije, godine starosti mogu biti do 45 godina; a za kandidate za osnovne akademske studije mogu biti do 25 godina).
4. Svi kandidati moraju steći sertifikate dva tromesečna tečaja koja organizuje Institut Konfucije u Beogradu u periodu od marta 2019. godine do maja 2020. godine.

Napomena:

Na Internet stranici http://cis.chinese.cn/Account/AcceptShool nalazi se spisak kineskih univerziteta koji primaju stipendiste Instituta Konfucije.

Četvroronedeljna stipendija za usavršavanje kineskog jezika

Stipendija za usavršavanje kineskog jezika u trajanju od četiri nedelje namenjena je uspešnim polaznicima Instituta Konfucije u Beogradu, a prijavljuje se grupa od najmanje 10 do 15 kandidata. Osim toga potrebno je da kandidat poseduje sertifikat o položenom HSK ispitu i da nema prethodno iskustvo studiranja u Kini.
Vreme organizovanja ovog programa: jul, odnosno decembar 2020. godine.

Univerzitet koji organizuje ovaj program: Xian Jiaotong daxue http://en.xjtu.edu.cn/

Jednosemestralna stipendija za usavršavanje kineskog jezika

Vreme trajanja: jedan semestar (pet meseci).

Program za jednosemestralnu stipendiju organizuje se u dva termina, u septembru 2020, odnosno martu 2021. godine.

 1. Stipendija za usavršavanje kineskog jezika u trajanju od jednog semestra namenjena je uspešnim polaznicima Instituta Konfucije u Beogradu koji žele da pohađaju kurseve iz kineskog jezika i književnosti, kineske istorije i filozofije.
  Uslovi: kandidat mora steći sertifikat o položenom ispitu HSK trećeg nivoa i sertifikat o položenom ispitu HSKK početnog nivoa.
 2. Stipendija za usavršavanje kineskog jezika u trajanju od jednog semestra namenjena kandidatima koji žele da pohađaju kurseve iz kineske medicine i taiđija.

Uslovi: kandidat mora steći sertifikat o položenom ispitu HSK.

Jednogodišnja stipendija za usavršavanje kineskog jezika

Jednogodišnja stipendija za usavršavanje kineskog jezika namenjena je uspešnim polaznicima Instituta Konfucije u Beogradu.

Vreme trajanja: jedna akademska godina (jedanaest meseci).

Vreme organizovanja ovog programa je septembar 2020. godina.

 1. Za jednogodišnju stipendiju mogu se prijaviti kandidati koji žele da usavrše kineski jezik.
  Uslovi: kandidat mora steći sertifikat o položenom ispitu HSK trećeg nivoa, i to s najmanje osvojenih 270 poena, kao i sertifikat o položenom ispitu HSKK (bilo kog nivoa).
 2. Za jednogodišnju stipendiju mogu se prijaviti kandidati koji su zainteresovani da pohađaju kurseve iz kineskog jezika i književnosti, kineske istorije i filozofije.
  Uslovi: kandidat mora steći sertifikat o položenom ispitu HSK četvrtog nivoa, i to s najmanje 180 poena i sertifikat o položenom ispitu HSKK srednjeg nivoa, s najmanje osvojenih 60 poena.
 3. Za jednogodišnju stipendiju mogu se prijaviti kandidati koji su zainteresovani da pohađaju kurseve iz kineskog jezika.
  Uslovi: kandidat mora steći sertifikat o položenom ispitu HSK trećeg nivoa, i to s najmanje 210 poena.

Stipendija za osnovne akademske studije na programu Kineski jezik kao strani

Stipendija za osnovne akademske studije na programu Kineski jezik kao strani traje četiri godine. Vreme organizovanja ovog programa je septembar 2020. godina.
Uslovi: kandidat mora steći sertifikat o položenom ispitu HSK četvrtog nivoa, i to s najmanje 210 poena i sertifikat o položenom ispitu HSKK srednjeg nivoa, s najmanje osvojenih 60 poena.

Stipendija za master akademske studije na studijskom programu Kineski jezik kao strani

Stipendija za master akademske studije na studijskom programu Kineski jezik kao strani namenjena je uspešnim polaznicima Instituta Konfucije u Beogradu koji žele da se bave podučavanjem kineskog jezika kao stranog.
Vreme trajanja: dve akademske godine. Vreme početka ovog pograma je septembar 2020. godine.

Uslovi: kandidat mora steći diplomu o završenim osnovnim studijama ili neku drugu vrstu diplome o stečenom visokom obrazovanju; kao i sertifikat o položenom ispitu HSK petog nivoa, i to s najmanje 210 poena, kao i sertifikat o položenom ispitu HSKK srednjeg nivoa, s najmanje osvojenih 60 poena.

Prijavljivanjem za master stipendiju, kandidat se pismeno obavezuje da će pet godina raditi u oblasti podučavanja i promovisanja kineskog jezika. Prednost imaju kandidati koji s Institutom Konfucije potpišu ugovor o angažovanju nakon završetka programa.

HANBAN će pružiti podršku najboljim studentima da se nakon završenih master studija bave podučavanjem kineskog jezika u svojoj zemlji.

II Prijavljivanje

Od 1. marta 2020. godine otvara se online prijava na Internet stranici http://cis.chinese.cn.
Svi kandidati moraju da se prvo registruju na pomenutom sajtu i informišu o ponuđenim stipendijama.

Konkurs za prijavu stipendija otvoren je do:
1. 10. aprila 2020. (za stipendije čiji programi počinju u julu)
2. 10. maja 2020. (za stipendije čiji programi počinju u septembru)
3. 10. septembra 2020. (za stipendije čiji programi počinju u decembru)
4. 10. novembra 2020. (za stipendije čiji programi počinju u martu 2021)

Hanban tri meseca pre upisa odabranih stipendista objavljuje rezultate konkursa.

Dokumenta koja su potrebna za konkurs:

 • Popunjen formular za stipendije „Instituta Konfucije” 孔子学院奖学金申请表 (Nakon registrovanja na stranici http://cis.chinese.cn, potrebno je da kandidati online popune formular pod nazivom孔子学院奖学金申请表i opcijom 提交/submit pošalju formular HANBANU)

Na sajt http://cis.chinese.cn treba postaviti sledeća dokumenta u elektronskoj formi:
• Pasoš (strana sa fotografijom)
• Sertifikati o položenim ispitima HSK i HSKK
• Nastavni plan i cilj studija u NR Kini
• Diploma o završenim studijama ili druga vrsta diplome o stečenom visokom obrazovanju, koja mora biti overena od strane sudskog tumača (ukoliko kandidati još nisu završili osnovne akademske studije, potrebno je da prilože potvrdu o toku studija)
• Pismo preporuke

* Kandidati koji konkurišu za stipendiju za Master program moraju imati preporuke dva profesora (na kineskom ili engleskom) i potpisanu izjavu da će se, nakon završenih studija i sticanja master diplome, pet godina baviti podučavanjem i promovisanjem kineskog jezika.

*Neophodno je original formulara za prijavu stipendije 《孔子学院奖学金申请表》i kopiju dokumentacije predati u prostorijama Instituta Konfucije u Beogradu nedelju dana pre isteka roka za prijavu na konkurs za stipendije.

Sve ostale informacije o stipendijama mogu se naći na Internet stranici http://cis.chinese.cn.

U Beogradu, februar 2020. g.

Institut Konfucije u Beogradu

Original Article