Mesec mart tradicionalno je posvećen frankofoniji. Deset godina nakon što je Srbija postala član posmatrač Međunarodne organizacije frankofonije (MOF), sve je više inicijativa koje slave francuski jezik i vrednosti povezane s njim. Ambasade frankofonih zemalja i njihovi partneri ponudile su bogati i raznovrsni kulturni program: pesme, muziku, slem, književnost, strip, poeziju, pozorište, film… Kulturni i jezički ulozi bili su u centru programa kojeg je s nestrpljenjem očekivala šira javnost i škole, no u centru pažnje bila je takođe i više politički angažovana frankofonija: govorilo se o slobodi izražavanja u novinskom crtežu, o pitanjima rodnosti u književnosti i stripu, o ekonomskim aspektima strategije francuskog jezika kako bi se srpska preduzeća otvorila ka frankofonim tržištima.
Posle mesec dana aktivnosti povezanih sa frankofonijom, ambasador Francuske ugostila je dakle sve učesnike frankofonije u prisustvu g. Ivana Tasovca, ministra kulture i informisanja Republike Srbije, kao i gđe Šantal Moreno, direktorke regionalne kancelarija centralne i istočne Evrope MOK-a. Gđa Moreno prenela je poruku prijateljstva i ohrabrenja generalnog sekretara MOK-a, Mikaele Žan, u kojoj je istaknuta dinamičnost frankofonije, okrenute ka mladima: ujedno i poziv da se iskoristi ono što frankofonija može da ponudi Srbiji. Prijem u rezidenciji ambasadora bila je i prilika da se uruče nagrade pobednicima frankofonog diktata i da prisutni uživaju u pesmi « Ne bez tebe » Lare Fabijan koju je izvela pobednica takmičenja frankofone pesme.
U pratnji belgijskog i francuskog ambasadora, gđa Moreno se tokom istog dana sastala i sa predstavnicima Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i sa njima razgovarala o angažovanju Srbije u okviru frankofonije. Takođe je razgovarala sa pripremnim komitetom nacionalnog frankofonog projekta koji će uskoro omogućiti srpskim službenicima zaduženim za evropska pitanja da poboljšaju svoje znanje francuskog. Gđa Moreno je posetila i Univerzitetski frankofoni centar (CRU) Univerziteta u Beogradu – centar je u jesen prošle godine otvorila Univerzitetska frankofona agencija – i održala je predavanje na temu „Frankofonija u centralnoj i istočnoj Evropi danas, prilika da se podži evropska integracija regiona“.