Izvestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu (EP) Dejvid Mekalister predstavnio je Odboru za spoljne poslove nacrt Izveštaja Evropskog parlamenta o Srbiji za 2016. u kojem ukazuje da su vladavina prava, demokratija, ljudska prava i normalizacija odnosa sa Kosovom* ključni u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.

U nacrtu Izveštaja se pozdravlja činjenica da je od ukupno 35 pregovaračkih poglavlja do sada otvoreno šest od kojih je jedno privremeno i zatvoreno. U saopštenju za medije se navodi da “Vlada Srbije rešava izazove otvaranja radnih mesta, unapređenja konkurentnosti i podsticanja rasta” da su usvojene značajne ekonomske reforme i pozdravlja se pozitivan pristup Srbije rešavanju migracijske krize kao i njena uloga u promociji regionalne saradnje i pomirenja na Zapadnom Balkanu. “Opšti tempo pregovora u najvećoj meri zavisi od napretka u oblasti vladavine prava u okviru poglavlja 23 i 24 kao i procesa normalizacije odnosa sa Kosovom u okviru poglavlja 35,” navodi se u saopštenju.

U svom obraćanju Odboru za spoljne poslove Mekalister je izložio četiri tačke koje imaju presudan značaj za put Srbije ka Evropskoj uniji.

Podsetio je da je napredak Srbije u okviru poglavlja 23 i 24 koja se tiču vladavine prava ključan za ukupni tempo pregovaračkog procesa.

„Nezavisnost pravosuđa treba sprovesti u praksi. Kvalitet i efikasnost pravosuđa i pristupa pravdi i dalje koči nejednaka raspodela obima posla, glomazni zaostali predmeti i nedostatak sistema besplatne pravne pomoći” rekao je Mekalister I dodao da su “korupcija i organizovani kriminal i dalje široko rasprostranjeni i koče demokratski, društveni i ekonomski napredak Srbije“.

Mekalister je pozdravio povećan angažman Skupštine Srbije u pregovaračkom procesu.

„Prava opozicije, međutim, treba dodatno jačati“ ukazao je Mekalsiter. „Često pribegavanje usvajanju zakona po hitnom postupku i dalje izaziva veliku zabrinutost. Osim toga, želim da podstaknem srpske vlasti da nastave put jačanja prava civilnog društva i nezavisnih regulatornih tela“.

On smatra da Srbija poseduje adekvatan pravni i institucionalni okvir za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda a da „taj okvir treba primeniti u praksi“.

Istakao je i da „pretnje, nasilje i zastrašivanje novinara i dalje izazivaju zabrinutost – svi slučajevi napada na novinare i medije moraju biti istraženi“.

Izvestilac EP za Srbiju Dejvid Mekalister je naveo da je Vlada u Beogradu  „napravila veoma važne simbolične ali i suštinske korake ka postizanju boljeg razumevanja i saradnje u regionu“.

On je ukazao da je pristupni proces Srbije tesno povezan sa normalizacijom odnosa sa Kosovom.

„Obe strane moraju da nastave da se zalažu za puno sprovođenje postignutih sporazuma pravovremeno i u dobroj veri“, rekao je.

Mklaister je zaključio da je 2016. u svakom pogledu bila važna godina za Srbiju.

„Nakon održanih aprilskih parlamentarnih izbora, nova vlada je još jednom potvrdila svoju posvećenost strateškom cilju zemlje odnosno pristupanju EU“ rekao je izvestilac EP i ukazao da je „u 2016. otvoreno još četiri poglavlja čime je nastavljen napretak na putu Srbije ka Evropskoj uniji“.

On je istakao da smatra da je „zadatak Evropskog parlamenta da pozitivno utiče na Srbiju i da joj pruža podršku na putu ka Evropskoj uniji“.

*Ova oznaka je bez prejudiciranja stavova o statusu i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova