Uvođenje dualnog obrazovanja u obrazovni sistem Srbije bila je tema polufinala takmičenja u debatovanju “Evropska škola debate”, namenjenog srednjoškolcima i studentima, koje je održano u sredu 28. marta u Plavoj sali Skupštine grada Novog Sada.

“Evropska škola debate” je projekat Evropske unije „EUTEKA – EU u vašoj biblioteci“ i održava se četvrti put, a ove godine na temu “Ovaj Dom podržava uvođenje dualnog sistema obrazovanja u Srbiji” debatovali su Mioljub Avramović, Jovana Kizić i Bojana Knežević u timu koji je bio za uvođenje, dok su članice opozicionog tima bile Jovana Anja Građanski, Anja Štraser i Mina Damjanović.

Jovana Kizić, koja je otvorila debatu istakla je da je u Srbiji 31 odsto mladih nezaposleno, što je duplo više od evropskog proseka, te da bi im dualno obrazovanje, odnosno veći broj časova prakse u firmama i kompanijama, omogućio usavršavanje, brže zaposlenje i veću konkurentnost na tržištu rada.

“Mladi bi ozbiljnije shvatali posao kada bi već tokom srednje škole odlazili u firme u kojima je praksa plaćena. Takođe, veći broj bi se opredelio za upis u stručne škole i, što je najvažnije, videli bi kako da ono što uče u teoriji, sprovedu u praksi”, dodala je ona.

Anja Štraser iz tima koji je zastupao stav protiv uvođenja dualnog obrazovanja rekla je da bi uvođenjem ovakvog sistema bio smanjen broj teorijskih časova, a da bi neki predmeti možda bili u potpunosti izbačeni, poput sociologije, filozofije ili drugih društvenih predmeta, koji su mladima važni za razumevanje društva i sveta u kom žive.

“Dualno obrazovanje nije loš koncept ali bi trebalo da se sprovodi van nastave jer na taj način ne bi gubili druge časove na kojima uče teoriju, a teorija je bitna jer iz nje proizilazi praksa. Takođe, plaćena praksa bi mogla da se zloupotrebi na dva načina. Moguće je da bi neki roditelji insistirali da dete upisuje stručnu školu kako bi poboljšali svoje materijalno stanje, a s druge strane, kompanije u kojima se praksa sprovodi mogle bi da koriste mlade kao jeftinu radnu snagu”, dodala je ona.

Tokom debate svaki član imao je pet minuta da iznese argumentaciju, a publika je, nakon odslušanih argumenata za i protiv odlučila da je bolji bio tim koji se protivio uvođenju dualnog obrazovanja. Istu odluku doneo je i žiri, koji su činili član Tima Evropa prof. Vladimir Medović sa Fakulteta za ekonomiju i inžinjerski menadžment, Jovana Zdjelarević iz novosadskog EU info pointa i trenerica debatnih veština, prošlogodišnja svetska prvakinja u debatovanju Teodora Rešetar, koja je debatere i debaterke priremala za takmičenje.

Konkurs za “Evropsku školu debate” raspisan je krajem prošle godine na teritoriji cele Srbije, a oni koji su izabrani da učestvuju, do februara ove godine pohađali su radionice o veštini debatovanja, argumentaciji i javnom nastupu, kao i radionice o funkcionisanju Evropske unije, evropskim institucijama i procesu EU integracija. Radionice su se održavale vikendom u Novom Sadu, Kragujevcu, Novom Pazaru, Beogradu i Nišu. Predavači su bili treneri debatnih veština i najbolji učesnici debatnih takmičenja u Srbiji, kao i članovi Tima Evropa, mreže nacionalnih eksperata na teme u vezi sa Evropskom unijom. Naredno polufinalno takmičenje je u Subotici 20. aprila, a finale će se održati u maju u Beogradu.