Dvoje mladih, Kenez Lomena iz Irske i Suzan Komagi iz Estonije, posetili su Novi Sad u sklopu projekta „Putovanje drumovima Evrope“, koji je pokrenuo Generalni direktorat za regionalnu i urbanu politiku Evropske komisije kako bi se mladim Evropljanima pružila nova prilika da iz prve ruke iskuse ono za  šta se EU zalaže i šta radi na terenu. Novosadski EU info point ugostio je mlade putnike, koji su se sreli sa predstavnicima projekta Novi Sad omladinska prestonica Evrope – OPENS 2019 i posetili omladinski online radio Oradio.

Koncept projekta podrazumeva da četiri ekipe od po dva člana kreću na putovanje po Evropi sa sopstvenom verzijom ulaska i silaska iz minibusa. Putovanje se proteže po kontinentu, sledeći četiri rute – Mediteransku, Atlantsku, Dunavsku i Baltičku. Kenez i Suzan otpočeli su svoje putovanje Dunavskom rutom, u Nemačkoj, na izvoru Dunava, 23. juna, sa planom da do kraja putovanja, 21. jula, prođu kroz Austriju, Slovačku, Mađarsku, Srbiju i Bugarsku, te da se zaustave na cilju – delti Dunava u Rumuniji. Tokom putovanja, oni se sreću sa lokalnim stanovništvom i svojim vršnjacima, koji ih upoznaju sa lokalnim životom i okolinom, te kulturom zemalja u kojima se nalaze.

Projekat „Putovanje drumovima Evrope“ prvenstveno je namenjen milenijalsima različitog porekla koji kreću na putovanje širom Evrope kako bi samostalno istražili razne projekte i inicijative koje omogućuje EU. Krajnji cilj projekta je da doprinese (ponovnom) povezivanju mladih Evropljana sa  Evropskom unijom, kroz uključivanje u aktivnosti EU u regionima.

Još jedan od važnih ciljeva je i stvaranje i negovanje onlajn zajednice, te pokretanje značajnih razgovora u vezi sa evropskim temama koji odražavaju interese milenijalsa, njihove zabrinutosti i očekivanja. Celo putovanje biće predstavljeno u filmu nakon što se projekat završi, a pratiće ga i alternativni onlajn vodič za putnike – 99 stvari koje treba uraditi u Evropi. Avanture mladih putnika mogu se pratiti na društevnim mrežama Fejsbuk, Instagram i na internet stranici roadtriproject.eu.