Otpravnik poslova Republike Poljske Andžej Kinđuk sproveo je monitoring razvojnog projekta koji je realizovala ambasada u Domu zdravlja u Sokobanji.Original Article