Nacionalna kancelarija za učenje kineskog jezika kao stranog NR Kine (Hanban) od 2021. godine planira uvođenje još tri nivoa HSK ispita, čime se dobija sistem od 9 nivoa: 3 nivoa početnog, 3 nivoa srednjeg i 3 nivoa naprednog kineskog jezika.

Za nivoe VII, VIII i IX neće, međutim, postojati tri ispita – radiće se jedan test, a u zavisnosti od broja osvojenih bodova na testu, kandidatu se dodeljuje sertifikat o znanju kineskog jezika VII, VIII ili IX nivoa.HSK test naprednog kineskog (nivoi VII, VIII i IX) namenjen je pre svega studentima i sinolozima koji žele da se u Kini na kineskom jeziku bave izučavanjem kineskog jezika i književnosti ili istraživanjem u nekoj drugoj naučnoj oblasti, kao i svim ostalim kandidatima koji imaju visok nivo znanja kineskog jezika. Kandidati su u stanju da razumeju komplikovanije tekstove i pismene i usmene sadržaje, kao i da aktivno učestvuju u diskusiji na bilo koju temu slobodno se koristeći zahtevnijim jezičkim konstrukcijama i vokabularom.

Za dodatne informacije i detalje o strukturi testa pratite objave na našem sajtu.

Original Article