Organizacija Arhus centar Novi Sad uz podršku novosadskog EU info pointa i Misije OEBS u Srbiji, organizovala je radionicu posvećenu cirkularnoj ekonomiji, koja je održana na Univerzitetu Educons u Sremskoj Kamenici, u utorak 31. oktobra.

Na radionici su učestvovali predstavnici Arhus centra Novi Sad, Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučno istraživačku delatnost, Misije OEBS u Srbiji i novosadskog EU info pointa, a događaj je podržala i ERSTE banka u Srbiji.

Cirkularna ekonomija je nov pristup koji karakteriše spajanje ekonomije i sistema upravljanja otpadom, a ovom prilikom predstavljeni su rezultati istraživanja u projektu „Napredak ka cirkularnoj/održivoj ekonomiji u Vojvodini – pokretači i ometači eko inicijativa – pregledna studija“.

Većina država i kompanija u svetu trenutno koristi ekonomski model koji podrazumeva korišćenje resursa planete Zemlje za proizvodnju što većeg broja proizvoda, od kojih veći deo završava na otpadu. Ukoliko ne postoji dobar način upravljanja otpadom, tako se dalje zagađuje planeta, a njeni resursi nemilice se troše, bez obnavljanja. Ovo je neodrživo s aspekta očuvanja životne sredine, pored toga što je ovakav pristup i ekonomski neisplativ. Cirkularna ekonomija je koncept održivog razoja uz pomoć koga je moguće odgovoriti na potrebe čovečanstva, koje su u porastu, a ujedno i poštovati mogućnosti naše planete.

„Građani i privreda su svesni svoje uloge u domenu zaštite životne sredine ali radije odgovornost prebacuju na nekog drugog, pokazalo je istraživanje „Napredak ka cirkularnoj/održivoj ekonomiji u Vojvodini – pokretači i ometači eko inicijativa“, no primeri dobre prakse su ipak oko nas“, rekla je Biljana Viduka iz EU info pointa Novi Sad.

Konsultantkinja na projektu Tanja Petovar govorila je o pojmu cirkularne ekonomije kao i o pravnom okviru a predstavljeni su i rezultati i aktivnosti koje se tiču donosioca odluka na lokalnom, pokrajinskom i državnom nivou.

Prof. dr Jelena Atanackovic- Jeličić rukovodilac tematskog tima za građevinarstvo i Prof. dr Igor Maras predstavili su rezultate svog dela istraživanja, nakon čega je usledila diskusija i donošenje zaključaka.

Zajednički zaključak je da je održiva ekonomija naša budućnost te da je za njen razvoj najvažnija saradnja svih zainteresovanih strana, a naročito je važno akcenat staviti na obrazovanje u domenu zelene ekonomije.