Povodom obeležavanja Dana Instituta Konfucije, IK u Beogradu će sa svim ljubiteljima ove daleke kulture podeliti predavanje prof. dr Radosava Pušića, pod nazivom ,,Telo kao ishodište starokineske filozofije. Predavanje će biti dostupno do 10. oktobra 2020. godine.
Fizičko telo je samo vidljiva strana raznovrsnih energija koje oblikuju naše biće. Ove energije se prepliću, sudaraju, odbijaju, balansiraju, kako unutar tela tako i van njega. Tela usled njihovog neprekidnog dejstva zrače sopstvenu energetsku snagu koja se u vidu energetskog omotača širi oko njega. Promišljanje složene strukture tela, u osnovi je kako fizičke tako i metafizičke stvarnosti. Starokineska filozofija na tom tragu razume svet, prirodu i čoveka.

Original Article