Danas u pomorskom centru za obuku na Kritu počinje drugi deo obuke koju sprovodi EUNAVFOR Med operacija Sofija, a u kojoj učestvuju pripadnici libijske obalske straže i mornarice. Dvadeset polaznika će proći obuku u oblasti pomorskog prava, ljudskih prava i podizanja rodne svesti kao i u oblasti operacija potrage i spasavanja. Ova obuka je nastavak prethodno sprovedene obuke o osnovama pomorstva.

Drugi deo obuke će biti sproveden tokom 2017. na nekoliko lokacija u oblasti Sredozemlja. Polaznici obuke su viši oficiri u činu kapetana ili komodora.

Obuka je dogovorena Memorandumom o razumevanju od 23. avgusta prošle godine koji su potpisali komandant operacije kontraadmiral Enriko Kredendino i komandant libijske obalske straže i lučke bezbednosti komodor Abdal Tumia.

Prvih 78 polaznika, pripadnika libijske obalske straže i mornarice, 26. oktobra 2016. se ukrcalo na brodove EU za obuku, nakon odluke Saveta o obučavanju libijskog osoblja o ulozi obalske straže. Krajnji cilj obuke je povećanje kapaciteta libijske obalske straže i mornarice za prekidanje lanca krijumčarenja i trgovine ljudima i sprovođenje operacija potrage i spasavanja sa ciljem spasavanja života i unapređenja bezbednosti u teritorijalnim vodama Libije.

Pomorska operacija EU predstavlja vojni doprinos celovitom pristupu EU koji za cilj ima suzbijanje poslovnog modela krijumčara i trgovaca ljudima u južnom delu centralnog Sredozemlja. U okviru operacije EUNAVFOR MED do sada je uhapšen 101 osumnjičeni krijumčar i trgovac ljudima koji su izručeni italijanskim vlastima, a zaplenjeno je i 380 čamaca iz poseda kriminalnih organizacija. Zahvaljujući aktivnostima operacije je spaseno 32.081 migrant, od kojih 1.888 dece. U okviru operacije kojom EU podržava embargo UN na oružje, sprovedeno je 360 operacija u skladu sa Rezolucijom 2292 Saveta bezbednosti UN.