Institut Konfucije u Beogradu obaveštava sve zainteresovane da počinje prijavljivanje za ispite HSK i HSKK, koji će se održati u subotu, 9. maja 2020. godine.

Prijavljivanje se zatvara u četvrtak 9. aprila tekuće godine.

Postoji mogućnost polaganja svih šest nivoa ispita HSK:
HSK 一级 (nivo 1, cena: 10 evra),
HSK 二级 (nivo 2, cena: 15 evra),
HSK三级 (nivo 3, cena: 20 evra),
HSK四级 (nivo 4, cena: 25 evra),
HSK五级 (nivo 5, cena: 30 evra),
HSK六级 (nivo 6, cena: 35 evra).

i tri nivoa usmenog ispita HSKK:
HSKK 初级 (početni, cena: 15 evra),
HSKK中级 (srednji, cena: 20 evra) i
HSKK高级 (viši nivo, cena: 25 evra).

Sve uplate se vrše u pošti ili banci u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate na žiro račun Filološkog fakulteta 840-1615666-26, sa obaveznom naznakom “za Institut Konfucije”, u polju primalac uplate.

Više o ispitu HSK i HSKK možete pogledati na http://konfucije.fil.bg.ac.rs/wp/hsk-2/

Kako biste se uspešno prijavili za željeni ispit potrebno je da se prvo obavezno registrujete na web-stranici www.chinesetest.cn i prijavite polaganje određenog nivoa ispita HSK/HSKK. Pročitajte uputstvo na sajtu i pratite korake za online registraciju i prijavu ispita.

Pored toga, neophodno je da potom popunite formular za prijavu HSK/HSKK ispita u prostorijama Instituta Konfucije. Na dan prijavljivanja ispita u prostorijama Instituta potrebno je da donesete uplatnicu, kao dokaz o izvršenoj uplati za izabrani nivo ispita.
Za sve nivoe ispita HSK 1-6 potrebno je pripremiti jednu fotografiju (40 mm x 30 mm).
Za ispit HSKK (početni-srednji-viši nivo) potrebno je doneti jednu fotografiju (40 mm x 30 mm).

Prilikom prijavljivanja na sajtu chinesetest.cn treba voditi računa o:

– napisati puno prezime pa ime u polju 证件上姓名
– u polju 中文姓名 upisati kinesko ime ukoliko imate, ali nije neophodno
– u polju 证件类型 (tip isprave): izabrati 身份证 lična karta, 护照 pasoš ili 居留证 boravišna dozvola
– u polju 证件号 upisati broj lične karte, pasoša ili boravišne dozvole u zavisnosti od toga šta ste izabrali u prethodnom polju 证件类型

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju!

Original Article