(Last Updated On: October 10, 2020)

Foto: FoNet

Beograd, 30. mart 2016. – Komercijalizacija rezultata naučnih istraživanja povezivanjem istraživača na fakultetima i institutima sa privatnim sektorom, kao i jačanje centara za transfer tehnologije na univerzitetima u Srbiji glavni su ciljevi Programa za transfer tehnologije (Program TTF).

Ovaj program je deo Projekta podrške istraživanju, inovacijama i transferu tehnologije, vrednom 6,9 miliona evra, koji finansira Evropska unija sa 4,9 miliona evra iz pretpristupnih fondova (IPA 2013), a sufinansiraju Vlada Republike Srbije i domaći privatni sektor sa po 1 milion evra. Ovaj projekat sprovodi Fond za inovacionu delatnost u saradnji sa Svetskom bankom.

“Prethodni projekat Fonda za inovacionu delatnost pokazao je da u Srbiji ima inovativnih preduzetnika koji su u stanju da pruže i proizvode i usluge sa velikom dodatom vrednošću i za domaće i strano tržište. Danas najavljujemo novi projekat Fonda koji bi trebalo da značajno ojača veze naših naučno-istraživačkih organizacija, pre svega visokog obrazovanja, sa privatnim sektorom i privredom koja se zasniva na znanju i visokoj tehnologiji. Inovacije su nešto što razvijamo svakoga dana. Da bismo svi imali koristi od njih, moramo da ih prepoznamo i podržimo pre svega na institucionalnom nivou“, rekao je Srđan Verbić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, otvarajući skup.

Program TTF je pilot program za podršku naučno-istraživačkoj zajednici u Srbiji. Lokalnim centrima za transfer tehnologije pri univerzitetu u Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu, kao i državnim naučno-istraživačkim institutima on omogućava da za razvoj istraživanja koja imaju komercijalni potencijal nađu partnera u privatnom sektoru i svoju inovaciju iznesu na tržište.

„Pozdravljam opredeljenje Vlade Srbije za razvoj inovacionog sektora, koje treba da uključuje i finansiranje i aktivno povezivanje istraživača iz akademskih krugova sa zainteresovanim investitorima iz privatnog sektora. Razvoj privrede zasnovane na znanju, kojoj Srbija teži, zavisiće od dugoročnog i održivog angažovanja. Evropska unija u tome podržava Vladu i resorno ministarstvo. Kao najveći donator u Srbiji poslednjih 15 godina, Evropska unija i ovim projektom i u okviru njega Programom TTF, nastavlja da doprinosi stvaranju što boljih uslova za istraživače u Srbiji“, kaže Ambasador Majkl Devenport, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Centralna kancelarija za transfer tehnologije pri Fondu za inovacionu delatnost, koja sprovodi Program TTF, nudi usluge poput ocene tehnološke i komercijalne spremnosti inovacije, podizanje nivoa komercijalne spremnosti finansiranjem dodatnog razvoja inovacije u visini oko EUR 10 000, definisanje i sprovođenje strategije za komercijalno iskorišćavanje inovacije, i nalaženje komercijalnih partnera.

„Inovacioni potencijal u Srbiji je nesporan. Kroz naše ruke prošle su predhodnih godina stotine inovativnih projekata. Ali, nedostaje institucionalni mehanizam koji će obezbediti da se te ideje razviju i iznesu na tržište, gde dobijaju svoj pun smisao. Za to su potrebna novčana sredstva, koja hronično nedostaju, ali i stručna podrška u nalaženju odgovarajućeg partnera iz komercijalnog sektora, pomoć pri zaštiti intelektualne svojine, dobar poslovni plan… Sve to, prvi put na jednom mestu, sada mogu da dobiju domaći istraživači zahvaljući Programu TTF“, kaže Ivan Rakonjac, v.d. direktor Fonda za inovacionu delatnost.

O svim detaljima u vezi sa Programom TTF zainteresovani se mogu informisati na www.inovacionifond.rs/program-ttf