U EU info centr u Beogradu (Kralja Milana 7), četvrtak 7. juna od 15 do 17 časova sociološkinje prof. dr Milica Antić Gaber održaće predavanje „Položaj žena u Sloveniji danas“.

Prof. Antić Gaber će govoriti o položaju žena u politici posle poslednjih izbora u Sloveniji, rodnim kvotama u politici, o muškosti o politici, ali i o nasilju prema ženama i razvoju ženskih i rodnih studija u Sloveniji.

Razgovor će moderirati prof. dr Marina Hughson, potpredsednica Sekcije za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta.

Predavanje organizuje Sekcija za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta (SEFEM) u saradnji sa  Ženskom platformom za razvoj Srbije i Akademijom ženskog liderstva.

Prof. dr Milica Antić Gaber je profesorka sociologije i sociologije roda na Univerzitetu u Ljubljani. Njeno polje istraživanja su žene u politici, kvote, rodne studije i rodna perspektiva u obrazovanju.

Više njenih radova moguće je pogledati na: https://uni-lj.academia.edu/MilicaAnti%C4%87Gaber