Folklorna grupa kritskog udruženja ‘’To Arkadi’’ iz grada Seres bila je u poseti Beogradu od 8. do 10. Aprila, tokom koje posete je predstavila tradicionalne kritske igre u okviru manifestacije koja se organizovala na Katedri za neohelenske studije Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Sledećeg dana folklorna grupa je predstavila svoj program u Grčkoj školi u Beogradu, uz učešće srpske osnovne škole ‘’Skadarlija’’, koja je takođe predstavila savremene i narodne igre iz Srbije.