predavanje-ambasadora-o-francuskoj-odbrambenoj-politici-za-polaznike-visokih-studija-odbrane-i-bezbednosti-(vsbo)(Last Updated On: February 25, 2024)

Francuski ambasador, Pjer Košar, predstavio je 20. februara francusku odbrambenu politiku 13. klasi polaznika Visokih studija odbrane i bezbednosti (VSBO).

Te studije predstavljaju četvrti nivo posebnih programa usavršavanja za petnaest profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i državnih službenika i pripremaju polaznike za obavljanje odgovornih dužnosti u sistemu nacionalne bezbednosti. Konferencija je bila prilika da se razgovara o interesima Francuske u svetu i regionu i da se predstave bilateralni odnosi sa Republikom Srbijom u oblasti odbrane.

Ambasador je potom razgovarao sa državnim sekretarom i zamenikom ministra za politiku odbrane, posebno na temu evropske odbrane i doprinosa Srbije u njoj.

Read More