Institut Konfucije u Beogradu i Centar za afirmaciju i razvoj Vas pozivaju na predavanje pod nazivom Kulturna diplomatija i ekonomski rast NR Kine. Predavanje će biti održano u četvrtak, 26. marta, u 19 časova. Predavanje će držati prof. dr Radosav Pušić, direktor Instituta Konfucije u Beogradu.

Mi smo mnogo više nego što je naša kultura. Svako ljudsko biće je neponovljivo. Svakoga su oblikovali raznoliki faktori, a kultura je samo jedan od njih. Postojeća društvena praksa, odnosno realnost naših života, uz civilizacijki ambijent kome pripadamo, odredili su šta i kako mislimo, osećamo, radimo. Na tom putu nezaobilazne tačke su komunikacija i dijalog. Upravo tu se otvara prostor za tzv. ,,javnu diplomatiju“, odnosno, kulturnu diplomatiju, kao suštinski element spoljne politike 21. veka, sa ciljem da se kreira imidž ,,nove“ Kine u svetu. Osnovna pretpostavka ovako opisanog stava, podrazumeva da kulturne ideje, vrednosni koncepti, imaju moć da utiču na svet i oblikuju mišljenja drugih ljudi.

Ulaz je slobodan. Dobro došli!

Original Article