U digitalnom dobu je čitanje jedna od ključnih kompetencija, jer nam omogućava da učimo jezike i obrazujemo se. Sa digitalizacijom se čitanje menja, ali ne samo u pogledu medija na kom se čita – čitanje sa ekrana je nešto što spada u svakodnevnicu mnoge dece i mladih. Tokom učenju nekog stranog jezika, učenici žele da čitaju i razumeju autentične tekstove, zbog čega sadržaji, vrste i strategije čitanja moraju biti prilagođeni digitalnom dobu. U ovom onlajn seminaru biće reči upravo o ovim aspektima, a u cilju kreiranja onlajn nastave i vežbi čitanja koje donose rezultate:
● Kako da prezentujem tekstove onlajn, ispred ekrana računara?
● Kako se menjaju stilovi i strategije čitanja? Koji zadaci za vežbanje čitanja su učinkoviti kada se radi o čitanju sa ekrana, uz pomoć digitalnih medija?
● Kako mogu da postavim zadatke za čitanje kao interaktivne, grupne zadatke?
● Kako da organizujem proces čitanja u asinhronim fazama i kako da učenike podstaknem na čitanje dužih tekstova?

Rok za prijavu: Molimo Vas da se za svaki onlajn seminar prijavite najkasnije jedan dan pre početka, i to najkasnije do 15:00 sati po srednjoevropskom vremenu putem onlajn formulara. Sve dalje informacije o prijavi dobićete putem imejla.

Original Article