Komentarišući glavne zaključke ovogodišnjeg Pregleda stanja pravosuđa u EU, komesarka Jurova je izjavila: „Četvrto izdanje Pregleda stanja u pravosuđu u EU pokazuje da napori koje države članice ulažu u unapređenje pravosudnih sistema nastavljaju da donose rezultate. Ovi napori su opravdani, imajući u vidu ključnu ulogu nacionalnih pravosudnih sistema za očuvanje vladavine prava, sprovođenje zakonodavstva EU i uspostavljanje okruženja koje pogoduje investicijama.

Pregled stanja u pravosuđu daje uporedni prikaz efikasnosti, kvaliteta i nezavisnosti pravosudnih sistema u državama članicama EU. Cilj pregleda je da uporednim prikazom podataka pomogne nacionalnim vlastima u njihovim naporima da unaprede pravosudne sisteme. Pregled stanja je deo Evropskog semestra, godišnjeg procesa koordinacije ekonomskih politika čiji je cilj da unapredi privredni učinak i konkurentnost država članica. U četvrtom izdanju, Pregled stanja u pravosuđu po prvi put obuhvata rezultate Eurobarometrovih anketa o stavovima građana i preduzeća prema pravosudnim sistemima.

Osim toga, u ovom izdanju su korišćeni novi pokazatelji o obuci sudija i tužilaca, dostupnosti pravne pomoći i postojanju standarda kvaliteta. Komisija je danas objavila i rezultate prvih istraživanja Eurobarometra koja daju analizu stavova javnosti i privrednih društava prema stepenu nezavisnosti nacionalnih pravosudnih sistema u EU.

Više informacija možete pronaći ovde