U saradnji sa Poljoprivrednom srednjom školom iz Bača, EU Info Point iz Novog Sada i Erazmus studentska mreža iz Novog Sada ESN, organizovaće prezentaciju o Erazmus + programima za mlade, u srednjoj Poljoprivrednoj školi u Baču, u petak, 17. novembra.

Glavni cilj je da se srednjoškolci informišu i edukuju o procesu EU integracija, objašnjavanjem beneficija koje mladi iz Srbije mogu dobiti volontiranjem, studiranjem i korišćenjem programa razmene u EU zemljama. Tako će mladi iz Srbije biti više informisani o različitim mogućnostima u EU.

Fokus događaja će biti pre svega na Erazmus programima za mobilnost studenata.