Ambasada Republike Poljske u Beogradu ljubazno informiše, da u składu sa odlukom Ministra unutrašnjih poslova Republike Poljske od 1. juna 2016. u periodu od 4. jula do 2. augusta 2016.g. uvodi se privremena pasoška kontrola na graničnim prelazima Republike Poljske sa Republikom Češkom, Federalnom Republikom Njemačkom, Republikom Litvanijom, Republikom Slovačkom kao i u svim morskim i vazdušnim lukama koje čine unutrašnju granicu prema schengenskim pravilima.