U nedelju, 6. marta 2016 završava se rok za podnošenje prijava za ovogodišnji program letnjeg kursa studija grčkog jezika Nacionalnog i Kapodistrijskog fakulteta Univerziteta u Atini

Program Θ.Υ.Ε.Σ.Π.Α. ima za cilj da približi strane heleniste sa savremenim grčkim svetom, grčkim jezikom, književnosću, istorijom, umetnošću, dok je najveći, po trajanju studija i broju učesnika, program koji se organizuje na teritoriji Grčke.

Od 2004. godine, prve godine kad su učestvovali, 342 studenata iz Srbije i Crne Gore su završili ovaj kurs.

Na koga se odnosi:

Kurs traje 6 nedjelja, od 6. juna do 14. jula 2016. godine, a odnosi se na studente osnovnih ili postdiplomskih studija i nastavnom osoblju Katedra na kojima se izučavaju predmeti vezani za helenske studije.

Kurs je podeljen po nivoima određenim na osnovu principa Saveta Evrope, uz više internih podkategorija.

Kandidati polažu kvalifikacioni ispit na početku programa i svrstavaju se u nivo u skladu sa postignutim rezultatom.

Stipendije:

Univerzitet u Atini, odazivajući se na povećano interesovanje za neohelenske studije, nudi  za tekuću akademsku godinu stipendije u visini od 500,00 eura svaka. Ove stipendije će biti dodeljne onim kandidatima koje nadležna Komisija Univerziteta u Atini odabere.

Časovi:

Pohađanje nastave je obavezno. Svi studenti imaju pravo da polažu ispit za proveru napretka na kraju kursa. U koliko polože ispit, SAMO oni studenti koji su pohađali barem 80% nastave, prema dnevniku, dobijaju ESPB bodove (ECTS). Za sve nivoe predviđeno je dobijanje 6 ESPB bodova. Za studente nivoa 4-6, koji su pohađali barem 50% predavanja, predviđen je 1 ESPB bod dodatno.

Časovi kursa su besplatni, a ne pokrivaju se troškovi putovanja, boravka i ishrane.

Studenti koji ne poseduju osnovno znanje savremenog grčkog jezika neće biti prihvaćeni.

Dokumentacija:

Mole se zainteresovani da dostave sledeća dokumenta do 6. marta 2016.:

1. Elektronska prijava (nakon unošenja svojih podataka u elektronsku prijavu koja se nalazi na web stranici kursa www.thyespa.uoa.gr, kandidati biraju opciju ”Prijavi”, štampaju prijavu i dostavljaju je uz ostala dokumenta.)

2. CV

3. Dva pisma preporuke (ukoliko je reč o studentima), ili potvrdu o zaposlenju (ukoliko pripadaju nastavnom osoblju).

4. Fotokopija pasoša ili lične karte (Za one koji dolaze iz zemalja – članica EU).

5. Jednu fotografiju

Na adresu:

Γραμματεία ΘΥΕΣΠΑ
Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου
ΕΛΛΑΣ

Nakon ocenjivanja prijava od strane nadležne Komisije Univerziteta u Atini, rezultati će biti dostavljeni elektronskim putem do 13.05.2016.

Za više informacija možete posetiti veb stranicu THYESPE www.thyespa.uoa.gr.