Fondacija Tempus organizuje jednodnevne besplatne radionice sa ciljem pripreme organizacija i institucija iz Srbije za pisanje i podnošenje projekata KA2 Strateških partnerstava u oblasti mladih u okviru Nacionalnog poziva Programa Erazmus+ za 2018. godinu.

Grupa za mlade Fondacije Tempus će organizovati jednodnevne radionice posvećene razvoju predloga projekata u okviru Ključne aktivnosti 2 (KA2) Strateška partnerstva u oblasti mladih.

Radionice su namenjene predstavnicima organizacija civilnog društva, institucija, kancelarija za mlade i drugim akterima iz Srbije koje planiraju da konkurišu za projekte KA2 Strateških partnerstava u okviru Nacionalnog poziva u roku 26. april, 2018. godine.

Detalje u vezi sa radionicama i načinom prijave možete pronaći na stranici Fondacije Tempus.