Razgovor sa Jelenom Knežević
Moderira: Biljana Pajić
24.09.2020. u 19:00 časova
na Instagram-kanalu Goethe-Instituta u Beogradu

I tokom jeseni nastavljamo sa digitalnim Književnim kafeima na Instagram-profilu Goethe-Instituta.
Ovog puta gošća Književnog kafea biće Jelena Knežević, prevoditeljka i docentkinja na Studijskom programu za njemački jezik i književnost Filološkog fakulteta u Nikšiću. Jelenu ćemo pitati šta trenutno čita i na kojim prevodima trenutno radi. Diskutovaćemo o tome koji su kriterijumi, ali i izazovi za prevodioce i izdavače prilikom odabira dela koja će objaviti.
Jelena Knežević (rođ. 1977. u Novom Sadu), teoretičarka književnosti, od 2014. docentkinja za oblast njemačka književnost na Univerzitetu Crne Gore, Filološki fakultet. Doktorirala je 2013. na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kao gostujući predavač angažovana je od 2018. na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a takođe predaje predmet Svetska književnost na Filološkom fakultetu i Fakultetu za Crnogorski jezik i književnost na Cetinju. Istražuje i objavljuje radove u oblasti germanistike i komparatistike. Bavi se književnim prevođenjem, a poslednjih godina je uz podršku književne mreže Traduki na crnogorski jezik prevela romane „Neko“ i „Godine koje dolaze“ Norberta Geštrajna, kao i roman „Ostrva borova“ Marion Pošman.Original Article