Radionica o digitalnoj organskoj proizvodnji, u sklopu koje je predstavljen i ReCAP projekat održani su u ponedeljak, 6. novembra u EU info pointu Novi Sad, u saradnji sa  kompanijom InoSens koja sprovodi ovaj projekat u Srbiji. Prisutni su upoznati sa projektom i pojmom digitalne organske poljoprivrede, kao i sa načinima kako smanjiti nepotrebnu dokumentaciju, a razmenjeni su saveti i uskustva za što bolje plasiranje organskih proizvoda.

ReCAP je projekat koji se sprovodi u sklopu EU programa podrške e-upravi, odnosno kao podrška uvođenju Zajedničke poljoprivredne politike EU. U Srbiji, ReCAP projekat je fokusiran na organsku proizvodnju imajući u vidu da je ovaj sektor poljoprivrede u značajnoj meri usaglašen sa EU propisima. U samu realizaciju projekta je uključeno 12 partnera iz ukupno 6 zemalja – Grčka, Španija, Litvanija, UK, Srbija, Belgija, a srpski partner na projektu je InoSens, novosadska konsultantska kuća koja se bavi inovativnim, softverskim rešenjima koja se koriste u poljoprivredi.

InoSens je u razgovoru sa poljoprivrednicima uočio niz administrativnih poteškoća sa kojima se suočavaju srpski organski proizvođači, a potom je i razvio ReCAP servis – web i mobilnu aplikaciju kako bi se olakšavanja procesa subvencionisanja i sertifikacije organske proizvodnje. ReCAP aplikacija pruža i dodatne servise koji pojednostavljuju svakodnevni administrativni rad organskih proizvođača, kao što su: vođenje dnevnika rada, grupisanje svih relevantnih dokumenata i fotografija i autorizacija drugih lica za korišćenje platforme.

Maja Budimir i Vladimir Mrkajić iz InoSensa govorili su o Zajedničkoj poljoprivrednoj politici u EU i sličnosti sa subvencijama za organsku proizvodnju u Srbiji, o primeni novih tehnologija u organskoj poljoprivredi, o ReCAP projektu i aplikaciji, kao i o registraciji organskih proizvođača na ReCAP platformu. Naročito korisni bili su saveti za prodaju organskih proizvoda preko interneta, bilo da se koriste društvene mreže poput Facebook-a, ili vebsajtovi i platforme za prodaju.

Korišćenje ReCAP platforme u Srbiji počelo je u oktobru ove godine, a svi akteri mogu da se registruju i koriste platformu besplatno. Cilj je da se uključi što više organskih proizvođača, ali i onih u periodu konverzije, predstavnika relevantnih institucija i sertifikacionih kuća u korišćenje ReCAP platforme kako bi zajedničkim snagama olakšali nepotrebne, dugotrajne procese dokumentacije i vratili fokus na samu organsku proizvodnju. Istovremeno, organski proizvođači dobijaju jedinstvenu priliku da budu nosioci dobrih evropskih praksi i implementacije Zajedničke poljoprivredne politike koja će uskoro biti primenjena na ceo poljoprivredni sektor u Srbiji. Detaljne informacije o projektu nalaze se na internet stranici www.recap-h2020.eu.