Kada je pravo vreme za saradnju na Zapadnom Balkanu? Kako uspostaviti davno prekinute veze i izgraditi neuspostavljene kontakte među umetnicima, radnicima u kulturni i građana? U burnim godinama s kraja prošlog veka uz brojne ekonomske krize na posletku i pandemije korona virusa, saradnja u ovom delu Evrope nailazila je na prepreke.Međutim i u tom periodu […]Original Article