Svakodnevno smo okruženi različitim stereotipima, a jedan od njih vezuje se za državne službenike. Ko su ljudi koje ne vidite iza šaltera, a koji rade u javnoj upravi i mogu li posao u državnoj upravi i karling da imaju nešto zajedničko?Dara Gravara Stojanović je šefica odseka za E-upravu Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.Kao […]Original Article