Ambasador Republike Srbije u Seulu  Z. Kazazović i savetnik A. Djorđević predali su 31. marta 2016. Fondaciji kulture Songnam gusle-tradicionalni srpski muzički instrument. Ambasada je instrument dobila kao donaciju Etnografskog muzeja iz Beograda u novembru 2015.

Tokom razgovora sa predsednicom Fondacije Songnam E.Suk-Djung, ambasador Kazazović objasnio je poreklo, način izrade, kao i značaj gusala kao nacionalnog instrumenta u srpskoj kulturnoj tradiciji. Predsednica Fondacije E.Suk-Djung izrazila je zahvalnost na donaciji, dok će srpski instrument postati deo stalne postavke Muzeja svetskih instrumenata u okviru Fondacije kulture Songnam.