Srbija je 10. novembra 2015. godine potpisala Sporazum sa Evropskom unijom o učešću u Programu za konkurentnost malih i srednjih preduzeća “COSME (2014-2020)”, čime je stečeno pravo korišćenja finansijskih sredstava iz tog programa, a Sporazum je zvanično stupio na snagu 1. januara ove godine.

Na skupu na kome je predstavljen ovaj program zamenik šefa Delegacije EU u Srbiji Oskar Benedikt kazao je da je Srbija u fazi transformacija privrede i da je postignut značajan napredak u reformama koje još uvek traju.

On je naglasio da EU i Medjunarodne finansijske institucije podržavaju Srbiju na njenom putu ka EU i reformama i da očekuju da će se sredstva dostupna iz “Cosme” programa ozbiljno koristiti posebno u delu garancija.

Ministar privrede Srbije Željko Sertić je ukazao da će Cosme program  jačati poslovanje i unaprediti konkurentnost malih i srednjih preduzeća i preduzetnika kao znaćajnog pokretača ekonomskog razvoja zemlje.

“Simbolično, 1. januara ove godine ušli smo u ‘Godinu preduzetništva’, ali i prvu ‘Cosme’ godinu. Taj program se savršeno uklapa u inicijativu Vlade Srbije za podršku razvoju malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, s obzirom da će pružiti dodatne mogućnosti za poboljšanje pristupa finansijskim sredstvima”, kazao je Sertić.

On je naglasio da će aktivnosti programa “Cosme” biti realizovane u saradnji s domaćim bankama i podršku Evropskog investcionog fonda, a omogućava i učešće u otvorenim javnim pozivima za projekte namenjene unapredjenju preduzetništva, turizma, rada klastera, razvoja digitalne ekonomije, stvaranja boljih uslova za konkurentnost, ali i podsticanje i promociju preduzetničkog duha.

Prema rečima Sertića, čak 60 odsto budžeta “Cosme” jesu krediti za mala i srednja preduzeća, start up krediti za početnike, garancije, kao i investicije u kapital preduzeća, pa je zato važno da se što veći broj banaka koje posluju u Srbiji uključi u taj program i ponudi povoljne kredite u različitim fazama – od osnivanja preduzeća, proširenja poslovanja ili nastupa na stranim tržištima.

Potpredsednik Privredne komore Srbije (PKS) Miroslav Miletić kazao je da je učešće u programu “Cosme” veoma žnačajno na putu Srbije ka EU i najavio da će Komora učestvovati aktivno na promocijama programa Vlade Srbije i EU namenjenih jačanju malih i srednjih preduzeća.