Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Kosova je danas stupio na snagu. SSP uspostavlja ugovorni odnos koji podrazumeva međusobna prava i obaveze i pokriva širok spektar sektora. Primena SSP-a će podržati sprovođenje reformi i dati Kosovu priliku da se približi Evropi.

„Ovaj sporazum otvara novu fazu u odnosima EU i Kosova i predstavlja značajan doprinos miru, stabilnosti i prosperitetu Kosova i regiona. S nestrpljenjem očekujem njegovu primenu”, izjavila je visoka predstavnica/potpredsednica Federika Mogerini povodom stupanja Sporazuma na snagu.

„Ovaj Sporazum je prekretnica u odnosima EU i Kosova: on će pomoći Kosovu na reformskom putu i otvoriće nove trgovinske i investicione prilike. Sa velikim nestrpljenjem očekujem sledeću posetu Prištini koja će obeležiti ovaj značajan trenutak i kada ću objasniti prednosti koje Sporazum donosi u pogledu rasta i zapošljavanja preduzećima, investitorima i narodu na Kosovu”, rekao je komesar Johanes Han.

*Ova oznaka je bez prejudiciranja stavova o statusu i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.