Evropska komisija omogućava istraživačima iz celog sveta da 2020. iskoriste na najbolji način, da steknu naučnu i finansijsku nezavisnost da naprave veliki korak za sebe i doprinesu povećanju naučno istraživačkog fonda znanja.

U okviru Programa Marie Skłodovska-Curie (MSCA) objavljena su dva poziva za podršku istraživačima u svim fazama karijere, bez obzira na starosnu dob i nacionalnost. Poziv za Individualne stipendije kroz koji je obezbeđen fond od 328 miliona eura otvoren je do 9. septembra 2020. Poziv za Sufinansiranje regionalnih, nacionalnih i međunarodnih programa, koji će sa budžetom od 100 miliona eura podržati programe treninga, mobilnosti i razvoja karijere otvoren je do 29. septembra 2020.

Individualne stipendije podržavaju mobilnost iskusnih istraživača kroz evropske i globalne stipendije. Evropske stipendije traju od jedne do dve godine, a globalne od dve do tri godine. Pružaju mogućnosti za rad na istraživanju u evropskom kontekstu (države članice EU i pridružene zemlje) ili van Evrope. Plan razvoja karijere zajednički utvrđuju supervizori i istraživač. Pored istraživačkih ciljeva, ovaj plan sadrži i potrebe za istraživačkom obukom i karijerom, uključujući obuku o prenosivim veštinama, planiranje publikacija i učešće na konferencijama. Snažno se podstiče mobilnost preko granica i između sektora.

Fond takođe podržava saradnju između industrije i akademske zajednice i inovativnu obuku za poboljšanje zapošljivosti i razvoja karijere.

Brojna su iskustva istraživača iz Srbije koji su bili stipendisti Programa. Dr Sonja Avlijaš govori o prijavi za stipendiju, podnošenju projekta, o radu u inostranstvu i preporukama za buduće aplikante.

Prilike za istraživanja u ovoj oblasti (ekonomije) se umanjuju. Našla sam se u situaciji da moram da se odreknem onoga što me je motivisalo da počnem da se bavim naučnim radom- unapređivanje prilika u našem regionu. Tokom doktorata, u Parizu i Londonu sam se fokusirala na istraživanja zapadnoevropskih zemalja. Stipendija mi je omogućila da se vratim jugoistočnoj Evropi i vratim se na svoj akademski put.”-o tome šta je njoj značila stipendija kaže Dr Avlijaš.

Vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Dr Filip Ejdus dobitnik je stipendije u periodu 2015- 2017. “Ova nagrada je bila prekretnica u mojoj karijeri pošto mi je omogućila da dve godine provedem u jednom od najjačih svetskih centara za oblast kojom se bavim kao i da se posvetim isključivo naučnom istraživanju. Tokom trajanja projekta, radio sam u Školi za sociologiju, politiku i medjunarodne studije na Univerzitetu u Bristolu.”, navodi Dr Ejdus.

Od 1994. Program nudi stipendije za obuku istraživača ohrabrujući transnacionalnu, međusektorsku i interdisciplinarnu mobilnost. Dobio je ime po dobitnici dvostruke Nobelove nagrade, Mariji Skłodovskoj-Kiri šireći vrednosti za koje se Marija zalagala. Do danas je više od 130.000 istraživača direktno učestvovalo u programu – među njima i devet laureata Nobelove nagrade i dobitnika Oskara.

Od 2014. do 2020. sa budžetom od 6,2 milijarde EUR, Program podržava oko 65.000 istraživača od kojih 25.000 doktoranata. U isto vreme preko 6.100 organizacija iz više od 100 zemalja učestvovalo je u programu. Dodeljeno je više od 400 miliona evra organizacijama van akademskih krugova- preduzećima. Oko 1.340 kompanija, uključujući 786 malih i srednjih preduzeća je dobilo sredstva, kroz 894 podržana projekata. Program je omogućio ovim firmama da obuče istraživače i da povećaju svoje kapacitete.

U ovom periodu, stipendije je dobilo 246 istraživača i 46 organizacija iz Srbije. Procenat uspešnosti prijava iz Srbije iznosi 15,54 odsto i iznad je proseka ukupne uspešnosti prijava.

Ukoliko su Vas ova iskustva pokrenula na razmišljanje predlažemo da detaljnije pogledate otvorene pozive.

Evropska komisija nastoji da proces prijavljivanja prilagodi i olakša, tako da možete naći niz korisnih alata koji će Vam pomoći da istražite ovogodišnje pozive, upoznate se sa uslovima, temama i donesete odluku.

Detaljnije informacije o ovogodišnjim pozivima kao i prezentacije programa možete naći na sajtu Evropske komisije:

  1. Poziv za individualne stipendije,
  2. Poziv za sufinansiranje regionalnih, nacionalnih i međunarodnih programa.

Snimljeni webinar koji detaljno objašnjava proces prijave za individualne stipendije možete naći ovde.

Ukoliko ste u potrazi za partnerskom institucijom, posetite zvaničnu listu zainteresovanih institucija koja se redovno ažurira, listu organizacija i institucija u potrazi za partnerima, pogledajte listu institucija koje su učestvovale u programu prošle godine ili budite slobodni da istražite nove institucije ili kompanije.

U podnošenju individualnog ili zajedničkog projekta svakako će Vam koristiti vodič za podnošenje projekata ili Web alat za učenje- platforma „Kako podneti projekat“.

U svakom trenutku od pomoći Vam mogu biti i Nacionalne kontakt osobe, koje su tu da Vam daju detaljnije informacije. Spisak je dostupan na linku.

Original Article