(Last Updated On: May 12, 2017)

Ova viza se odnosi na punoletnog stranog državljanina (stariji od 18 godina) u trenutku podnošenja zahteva za vizu, koji želi da studira u Francuskoj duže od tri meseca, čija je to glavna aktivnost, a koji će pohađati nastavu ili koji će se školovati u javnoj ili privatnoj ustanovi ili školi koja poseduje akreditaciju francuskih organa.

Studentom se smatra strani državljanin koji pohađa univerzitetske studije ili studije viših škola, punoletni strani državljanin koji želi da pohađa srednju školu, student medicine na stažiranju upisan na specijalističke studije medicine, lice koje pohađa kurs francuskog jezika i koje stiče diplomu.

Studenska viza omogućava zaposlenje pod određenim uslovima opisanim u nastavku.
Odnosi se na strane državljane koji studiraju u Francuskoj i koji raspolažu sa dovoljno novčanih sredstava. Korisnici su lica iz zemalja van Evropske Unije, koji poseduju vizu za dugi boravak koja važi kao dozvola boravaka sa naznakom“ étudiant“(student) ili privremenu boravišnu dozvolu ( CST=carte de séjour temporaire).

Zaposlenje tokom trajanja studija : viza za dugi boravak sa naznakom “ étudiant“ ili CST daje mogućnost zapošljavanja, kao dodatne aktivnosti, u okviru jedne godine od 964 radnih sati (60% punog radnog vremena).

Zaposlenje nakon završetka studija : osoba koja poseduje master diplomu može podneti u Francuskoj zahtev za privremenu boravišnu dozvolu (APS=autorisation provisoire de séjour) na period od 12 meseci, da bi stekla prvo profesionalno iskustvo. Ta dozvola se ne može obnoviti.

Tokom važenja privremene boravišne dozvole student može da se zaposli na godinu dana, ukupno 964 radnih sati (60% od punog radnog vremena) ili da se zaposli sa punim radnim vremenom ukoliko je dohodak veći ili jednak iznosu od 1,5 minimalne zarade. Za ovu dozvolu boravka potrebno je podneti zahtev o promeni statusa Policijskoj upravi u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora o radu.