Od 9. maja 2019. godine stupila je na snagu, po prvi put u Grčkoj, Taksa za brodove rekreativnog i dnevnog krstarenja (TEPAI). Ova taksa nametnuta je svim privatnim i profesionalnim brodovima za rekreaciju (uključujući i rekreativne brodove koji su klasifikovani kao profesionalni, prema zakonodavstvu druge zemlje) i profesionalnim turističkim brodovima za dnevna krstarenja, u ukupnoj dužini od preko 7m, koja plove u grčkim teritorijalnim vodama, bez obzira na njihovu zastavu. Isplata takse TEPAI vrši se putem elektronske aplikacije “eTEPAI”, koja se nalazi na internet stranici IAPR, na linku: https://www.aade.gr/polites/etepai (https://www.aade.gr/polites/etepai) Brodovi koji ulaze u grčke teritorijalne vode…Original Article