Teretni saobraćaj između država Zapadnog Balkana i EU se u julu u glavnom nesmetano odvijao, sa prosečnim zadržavanjem na granicama od oko pola sata. Najveći broj prelazaka je protekao sa najdužim zadržavanjem do 40 minuta, dok je oko 40 odsto ukupnih prelazaka obavljeno vrlo brzo – ispod 20 minuta.Na prosek od oko 17 odsto prelazaka […]Original Article