Evropski volonterski servis (EVS) slavi 20 godina postojanja! U cilju obeležavanja godišnjice, planirana je kampanja u zemljama koje učestvuju u programu Erazmus+ koju će sprovesti nacionalne agencije na državnom i lokalnom nivou.

Osim toga, regionalne SALTO organizacije u okviru poljskih, francuskih i slovenačkih nacionalnih agencija će takođe promovisati godišnjicu. Iako je Komisija iznela opšti okvir za kampanju, organizacija je najvećim delom u rukama nacionalnih agencija i organizacija SALTO koje će aktivnosti i materijal za promociju prilagoditi svojim potrebama.

Sve zainteresovane strane – bilo da se radi o organizacijama koje su deo Erazmusa+ ili ne, uključujući one na Zapadnom Balkanu – dobrodošle su da učestvuju u kampanji. Materijali za promociju se mogu preuzeti ovde: europa.eu/youth/evs20_en.

Ako želite, možete na svojoj internet stranici ili društvenoj mreži ostaviti link za kampanju ili ga proslediti omladinskim organizacijama ukolike ste u kontaktu sa nekom od njih. Na dnu internet stranice posvećene kampanji se nalazi link za preuzimanje materijala.

Materijali su dostupni na svim jezicima zemalja učesnica, uključujući srpski i albanski, i mogu ih koristiti kako službe Komisije, tako i drugi akteri.

Hešteg kampanje je #EVS20 za označavanje na društvenim mrežama. Tekst i video snimak sa internet stranice kampanje možete koristiti ukoliko o proslavi pišete na svojim veb stranicama.

Osim toga, SALTO SEE planira da okupi 50 učesnika na volonterskom forumu od 12. do 16. oktobra u Sarajevu koji će biti organizovan u okviru proslave 20 godina EVS-a.