Da li su testovi adekvatan način provere znanja za baš sve oblasti? Da li se usmenim ispitima nagomilava nepotreban stres mladima? Ovo su samo neka pitanja na koja su beogradski debateri i debaterke pokušali da daju odgovore u drugoj onlajn debati Evropske škole debate.Tema “Da li je pravednije polagati ispite usmeno ili pismeno?” bila je […]Original Article