Ova viza je namenjena strancu koji želi da se nastani u Monaku.
Zahtev za vizu se predaje preko Ambasade Francuske koja šalje dosije na razmatranje u Kneževinu. Razmatranje traje oko dva meseca. Viza za dugi boravak se izdaje samo i isključivo uz odobrenje vlasti Monaka.

Studenti koji borave u Francuskoj a koji studiraju u Monaku, ne mogu dobiti vizu za Monako jer tamo ne borave, ali isto tako ne mogu dobiti studentsku vizu za Francusku jer ne studiraju u Francuskoj. Viza za posetioce za duži boravak za Francusku (visa visiteur) im omogućava prebivalište u Francuskoj i studiranje u Monaku, pod uslovom da imaju finansijska sredstva i dokaze o upisu ili pred-upisu u neku obrazovnu ustanovu ili za neko početno više stručno osposobljavanje koje se nalazi u Monaku.
Rok za izdavanje vize za Francusku za dugi boravak za posetioce : oko 15 radnih dana.

Radnici koji su sklopili ugovor o radu sa firmom u Monaku na period od 3 do 6 meseci podnose vizu za privremeni boravak. Ugovor o radu mora biti overen od strane vlasti Monaka.

Ostali strani državljani koji imaju prebivalište u Francuskoj duže od jedne godine svoj zahtev predaju u Ambasadi Francuske u Monaku.